Sikring

Vi tilbyr tjenester innen:

  • Risikoanalyser og risikostyring
  • Oppbygging av adgangskontrollsystem, skallsikring, innbruddsalarmsystem, kamaeraovervåking
  • Oppbygging og styring av sikringssystem i samsvar med Norsk Olje og Gass Anbefalte retningslinje 091(NOG 091)
  • Delta og/eller styre arbeidet for bedrifter med å bli godkjent som «Kjent avsender» av Luftfartstilsynet.
  • Deltakelse i granskning av sikringshendelser
  • Intern revisjon
  • Revisjon av underleverandører
  • Prosjektledelse