Kvalitet

Vi kan tilby rådgiving og konsulentarbeid blant annet innen følgende temaer…

  • Oppbygging av styringssystem for kvalitet basert på ISO 9001
  • Administrasjon og drift av styringssystem for kvalitet
  • Utarbeide og vedlikeholde dokumentasjon av styringssystemet for kvalitet
  • Opplæring av ansatte
  • Intern revisjon  av kvalitetssystemet
  • Revisjon av underleverandører
  • Risikostyring