HMS

Vi kan tilby rådgiving og konsulentarbeid blant annet  innen følgende temaer…..

  • Risikoanalyser og risikostyring
  • Oppbygging, dokumentasjon og styring av HMS styringssystem
  • Prosjektledelse
  • Intern revisjon
  • Revisjon av underleverandører
  • Samsvar med lover og regler
  • Opplæring av ansatte
  • Innrapportering  og statistikk
  • Personlig sikkerhetsinvolvering
  • Kontinuerlig forbedring