Revisjon

Rune Aarstad er sertifisert Revisjonsleder kvalitet (Norsk Sertifisering og EOQ), og utfører revisjon ihht. til ISO 19001.

Tjenester som tilbys er blant annet:

  • intern revisjon av prosesser og aktiviteter mot interne krav,  bransjekrav eller forskjellig norsk  regelverk
  • revisjon av underleverandører