Om

Aarstad konsulenttjenester er et enkeltpersonforetak og ledes av meg, Rune Aarstad.

Jeg har over mange års erfaring fra et globalt oljeserviceselskap, der jeg var så heldig å få jobbe innenfor flere forskjellige fagområder som  IT, HMS, sikring(security) og informasjonssikkerhet.

I juni 2017 ble jeg sertifisert som Revisjonsleder kvalitet (Norsk Serifisering og EOQ).

I tillegg har jeg opparbeidet meg god kompetanse innen styreverv og administrasjon i et større borettslag, de siste 10 år som styreleder.

Se LinkedIn for mer detaljer og min CV.