Info-sikkerhet

Jeg har jobbet mange år med informasjonssikkerhet, der mye av arbeidet var å få ansatte til å forstå risikoen for deres data og informasjon, og å lære dem hvordan benytte  tilgjengelige verktøy for å beskytte utstyr og informasjon.

Tjenester som tilbys er blant annet:

  • opplæring av ansatte/brukere i sikring av informasjon som håndteres
  • bygge eller videreutvikle  kultur i bedriften å bruke tilgjengelige verktøy for sikring av informasjon
  • oppbygging, styring og dokumentasjon av bedriftens informasjon ihht. til ISO 27001
  • intern revisjon av informasjonssikkerhet i interne prosesser og aktiviterer og mot gjeldende regelverk
  • assistere  bedriften i å møte krav i nytt regelverk i personvern som vil tre i kraft i mai 2018. (ref. Datatilsynet og EU’s personvernreform, også kalt GDPR )
  • utføre tjenester  som personvernombud
  • prosjektledelse